Kdo jsem a co dělám

Jmenuji se Tereza a na své cestě životem jsem prošla a stále procházím různými školami, pracovními i osobními zkušenosti, procesem vlastního růstu a vývoje, jež mě dovedly až k tomu, kým jsem a čím se zabývám dnes.

Vzdělání:
VŠ Psychologie – Mgr. Paneuropslá vysoká škola v Bratislavě a Ostravská univerzita
Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle V. Satirové
Výcvik v Psychotraumatologii a EMDR – aktuálně probíhá 
Další odborné kurzy a vzdělávání 
 
Pracovní zkušenosti:
  • Školní psycholog na víceletém gymnáziu
  • Práce na pozici psychologa v Pedaogogicko-psychologické poradně
  • Práce na pozici psychoterapeuta v Charitě 

Vystudovala jsem jednooborou psychologii na Ostravské univerzitě a návazně pak na Paneurópské vysoké škole v Bratislavě. Následně jsem pracovala jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, kde jsem nabyla zkušenosti a praxi v oblasti psychodiagnostiky, poradenství a práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami a s jejich rodinami.

Pak jsem se sama stala matkou. Vedle nabývání zkušeností v roli matky a manželky jsem se kontinuálně dále vzdělávala také profesně a absolvovala jsem čtyřletý výcvik v Transformační systemické psychoterapii (Model růstu) podle V. Satirové, po čas kterého jsem pracovala s klienty Poradenského centra Charity, jímž jsem měla možnost poskytovat podporu při hledání cest v jejich mnohdy náročných životních situacích. 

Můj profesní a osobní život se mi neustále prolínají. Pracovní růst mě podporuje v tom, kým jsem dnes a jak žiji jako člověk. Zároveň můj život a tok jeho událostí předeme mnou neustále otevírá nové dveře, přináší mi nové výzvy a díky tomu všemu rostu a neustále se rozvíjím na osobní, lidské i profesní úrovni.. A  tím se  kruh uzavírá a já vnímám, že má práce se mi stala mým koníčkem, cítím v ní smysl, význam a hloubku. 

Já sama jako většina  z nás jsem vždy toužila po šťastném, harmonickém a spokojeném životě (i když každý z nás má pod těmito pojmy uloženou trošku jinou představu), hledala jsem různé prostředky a cesty, jak svého cíle dosáhnout. Každá z těchto cest mě dovela k tomu samému (ať už psychoterapie, ajurvéda, život) – zjištění, že důležitou a nezbytnou ingrediencí pro možnost pocitu naplnění a pro dosažení pozitivních změn v našich životech je NAŠE SPOLUPRÁCE A ENERGIE VLOŽENÁ DO PROCESU TVORBY. Chceme-li v životě něco dobrého, je potřeba se otevřít možnosti opustit staré (někdy pro nás bezpečné, tím, že je to známé, ale už třeba nefunkční) a vykročit do neznáma tím, že si dáme šanci zkusit něco nového a jinak, dovolíme sami sobě zažít změnu, začneme se vědomě starat o svůj život, své vztahy, o sebe s laskavostí a trpělivostí.

Trápí Vás ve Vašem životě něco – ať už chatrné zdraví, neuspokojivé vztahy, emoční ztrádání nebo  ještě něco jiného? Jste s něčím nespokojení a chtěli by jste něco mít jinak a lépe? Nechcete už čekat a plýtvat další svůj drahocený čas nejistými očekáváními, že se to změní a vyřeší samo?

Možná se Vám zdá Vaše situace “zapeklitá až neřešitelná”. Přesto platí, že kde je vůle, tam je i cesta. Jenom ji někdy třeba nevidíme, ale to neznamená, že není a že ji nenajdeme. Ráda se stanu Vaši průvodkyní.
Neumím Vaši situaci vyřešit a zvládnout za Vás. Vím však, že tyto schopnosti máte právě Vy a že vliv, jež máme my lidé sami na sebe a na svůj život je mnohdy větší než si sami uvědomujeme. Možná to bude vyžadovat z Vaší strany ochotu podstoupit “riziko” změny, ochotu zkoumat a zkoušet nové, snad i určitou disciplínu se současnou sebelaskavostí a trpělivostí. Ráda Vám na Vaší cestě poskytnu informace, naději, směr, nové náhledy i podporu.

A pamatujte „Změna je vždy možná. Vnitřní změna je možná i tehdy, když je omezena možnost změny vnější“. V. Satirová