Fotogalerie

Proč Kalokagathia? Kalokagathia znamená pojetí krásného a dobrého člověka, jako jednota dobra a krásy, ideál harmonie těla a duše. 

V Řecku byla tato idea zdůrazňována také jako představa důležitého životního cíle – neoddělitelné péče o tělo a duši.

Prostory centra