KALOKAGÁTHIA
Centrum harmonického a zdravého života
Celostní péče o zdraví Vašeho těla i duše

Nabídka služeb

Centrum Kalokagathia

Komplexní péče o zdraví Vašeho těla a duše

Důležitá přesvědčení, ve které věřím a které mám ve svém životě a při své práci na zřeteli: „Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit její dopad na nás“. V. Satirová „Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější“. V. Satirová

Centrum Kalokagathia

KOMPLEXNÍ PÉČE O ZDRAVÍ VAŠEHO TĚLA I DUŠE

KOMBINACE MOUDROSTÍ ZÁPADU A VÝCHODU 

TRANSFORMAČNÍ SYSTÉMATICKÁ PSYCHOTERAPIE A AJURVÉDSKÁ MEDICÍNA

PŘIJÍMÁM OČKOVANÉ I NEOČKOVANÉ KLIENTY, stejně tak TY, kteří PRODĚLALI nebo NEPRODĚLALI onemocnění Covid-19.
Na odborně psychologickou a psychoterapeutickou péči mají (stejně jako na péči lékařskou) nárok všichni bez rozdílu!
Zvlášť v této době považuji dostupnost těchto služeb za velmi důležitou.
 

AKTUALITY A PŘÍSPĚVKY Z OBLASTI TERAPIE A AJURVÉDY MŮŽETE SLEDOVAT NA FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100074277737024 

 

CO NABÍZÍM A VČEM SPOČÍVÁ PŘÍSTUP MÉ PRÁCE?

Jedná se o komplexní péči o Vaše DUŠEVNO a TĚLESNO.

Zdůrazňuji celostní přístup, jež chápe vztah těla a niterného prožívání/psychiky jako dvou vzájemně propojených částí. 

Cílem je:

– redukovat aktuální problémy na úrovni těla, mysli i „duše“ /psyché

– dosáhnout optimálně mentální, duševní i tělesné vitality a tím naplnit Váš potenciál žít vědomější a kvalitnější život!

 

Vnitřní psychickou zátěž, osobní a vztahové záležitosti pomáhám zpracovat skrz psychoterapeutickou formu práce, kdy využívám metody Transformačně systemického modelu růstu V. Satirové.

O potřeby těla s cílem udržet si nebo podpořit znovunabývání jeho vitality pomáhám pečovat s využitím metod Tradiční Indickém medicíny – Ajurvédy (Poznámka: O obou těchto směrech se můžete podrobněji dočíst po kliknutí na příslušné políčko v nabídce hlavního menu).

 

Z jakého předpokladu vycházím:

 1.) Pokud porozumíme více sami sobě, svému aktuální stavu a svým potřebám na vícero úrovních

tj. naše tělo, emoce, vztahy, myšlenkové vzorce a hluboce zakořeněná přesvědčení, naučené a často nevědomé způsoby zvládání náročných situací, o své vnitřní já,…

2.) Pokud se naučíme o tyto své části  vhodným způsobem starat a pečovat o ně – budeme rozvíjet uspokojivé respektující vztahy k sobě a druhým, budeme se starat vědomě o naše tělo v souladu s jeho potřebami, budeme zdravě zacházet se svými pocity, přesvědčeními, postoji, životními zklamáními i dary,

PAK SNÁZE DOSÁHNEME STAVU VNITŘNÍ VYROVNANOSTI A HARMONIE.

Nemohu Vám slíbit, že již nebudou do Vašeho života přicházet žádné problémy a že harmonie znamená život bez problémů. Můžete se však Vy stát vnitřně silnější a stabilnější, budete se umět s tím, co život přináší efektivnějším a „zdravějším“ způsobem vypořádávat, budete vnitřně  vyrovnanější se svou minulostí, více si uvědomovat sami sebe, své možnosti, schopnosti a volby.

 

Daný příštup je vhodný, jak pro ty, které již trápí v jejich životě nějaký „problém“ (zdravotní komplikace, psychická nepohoda, úzkosti, deprese, psychosomatická nemoc, osobní, vztahový, partnerský, rodinný problém, náročná životní situace…), tak i pro ty, jež v rámci sebepodpory a seberozvoje chtějí více porozumět sami sobě (jak a proč ve svém životě některé věci mám a jak je chci a mohu mít) a jež si chtějí osvojit nové životní dovednosti (nové vztahové, partnerské, rodičovské kompetence, nové nástroje sebepéče a zacházení se sebou samým,..).

Každému klientovi navrhnu dle charakteru jeho zakázky v souladu s jeho potřebami a přáními  nejvhodnější Individuální ozdravný/terepeutický plán s využitím metod TS psychoterapie a Ajurvédské medicíny.

 

U každého člověka respektuji jeho jedinečnost, charakter zakázky/přání, s nimiž přichází a také individuální založení – preference.

Komplexnost využití nabízených služeb se odvíjí od konkrétního případu, Vaši potřebách a také Vaši otevřenosti k daným směrům – kombinace moudrostí západního (TS psychoterapie) a východního směru (Ajurvédská medicína).

Se vším Vám ráda poradím, nabídnu možnosti a alternativy.  V některých případech může být potřebná spolupráce i s jinými odborníky  – odborný lékař, fyzioterapeut apod.