KALOKAGÁTHIA

Nabídka služeb

Centrum Kalokagathia

Komplexní péče o zdraví Vašeho těla a duše

Důležitá přesvědčení, ve které věřím a které mám ve svém životě a při své práci na zřeteli: „Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit její dopad na nás“. V. Satirová „Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější“. V. Satirová

Mgr. Tereza Lankocz Carbolová psycholog, psychoterapeut
Mgr. Tereza Lankocz Carbolová
psycholog, psychoterapeut

CO NABÍZÍM A VČEM SPOČÍVÁ PŘÍSTUP MÉ PRÁCE?

Jedná se o komplexní péči o Vaše DUŠEVNO a TĚLESNO.

Obě tyto naše části nahlížím jako rovnocenně důležité, vzájemně se úzce ovlivňující, kdy stav jedné složky se vždy odráží v té druhé (tělesný stav v psychice a psychický v těle). Pak péče o tělo i duševní zdraví/psychiku jsou stejně důležité. 

Za velmi důležité považuji to, v čem žijeme, jakou kvalitu mají naše vztahy, atmosféra v naší rodině, přístup k sobě, partnerovi, k našim dětem apod.  

V centru nabízím tyto služby (více o konkrétních po rozkliknutí v nabídce menu):

  • Psychoterapie – individuální, párová, rodinná. Podpora při vládání náročných životní situací. Osobní a párový rozvoj.
  • Vedení v oblasti výchovy, tvorby rodinné atmosféry, vztahů. Být rodičem je jedna z nejkrásnějších, avšak zároveň nejnáročnějších činností, na kterou neexistuje žádná škola. Přitom rozvíjení rodičovských, vztahových a  životních kompetencí, budování zdravé sebeúcty u nás samotných i u našich potomků, by si zasloužilo v našich životech primární místo. Co je důležitějšího než se „učit žít“, osvojit si „dovednosti pro život“, vytváření si zdravých vztahů k sobě, lidem a ke světu? To je snad to nejdůležitější pro spokojený a vyrovnaný život
  • Masáže (nejen Ajurvédské). Péče o naši tělesnou schránku, odpočinek, uvolnění. Dle individuálních potřeb Vašeho těla.