KALOKAGÁTHIA
Centrum harmonického a zdravého života
Celostní péče o zdraví Vašeho těla i duše

Nabídka služeb

Centrum Kalokagathia

Komplexní péče o zdraví Vašeho těla a duše

Důležitá přesvědčení, ve které věřím a které mám ve svém životě a při své práci na zřeteli: „Nemůžeme změnit minulost, ale můžeme změnit její dopad na nás“. V. Satirová „Změna je možná VŽDY. Vnitřní změna je možná, i když je omezena změna vnější“. V. Satirová

Centrum Kalokagathia

KOMPLEXNÍ PÉČE O ZDRAVÍ VAŠEHO TĚLA I DUŠE

KOMBINACE MOUDROSTÍ ZÁPADU A VÝCHODU 

TRANSFORMAČNÍ SYSTÉMATICKÁ PSYCHOTERAPIE A AJURVÉDSKÁ MEDICÍNA

 

OTEVÍRÁME V KVĚTNU 2021. PŘÍJMÁME NOVÉ KLIENTY.

 

CO NABÍZÍM A VČEM SPOČÍVÁ PŘÍSTUP MÉ PRÁCE?

Jedná se o komplexní péči o Vaše DUŠEVNO a TĚLESNO.

Zdůrazňuji celostní přístup, jež chápe vztah těla a niterného prožívání/psychiky jako dvou vzájemně propojených částí. 

Cílem je:

– redukovat aktuální problémy na úrovni těla, mysli i „duše“ /psyché

– dosáhnout optimálně mentální, duševní i tělesné vitality a tím naplnit Váš potenciál žít vědomější a kvalitnější život!

 

Vnitřní psychickou zátěž, osobní a vztahové záležitosti pomáhám zpracovat skrz psychoterapeutickou formu práce, kdy využívám metody Transformačně systemického modelu růstu V. Satirové.

O potřeby těla s cílem udržet si nebo podpořit znovunabývání jeho vitality pomáhám pečovat s využitím metod Tradiční Indickém medicíny – Ajurvédy (Poznámka: O obou těchto směrech se můžete podrobněji dočíst po kliknutí na příslušné políčko v nabídce hlavního menu).

 

Z jakého předpokladu vycházím:

 1.) Pokud porozumíme více sami sobě, svému aktuální stavu a svým potřebám na vícero úrovních

tj. naše tělo, emoce, vztahy, myšlenkové vzorce a hluboce zakořeněná přesvědčení, naučené a často nevědomé způsoby zvládání náročných situací, o své vnitřní já,…

2.) Pokud se naučíme o tyto své části  vhodným způsobem starat a pečovat o ně – budeme rozvíjet uspokojivé respektující vztahy k sobě a druhým, budeme se starat vědomě o naše tělo v souladu s jeho potřebami, budeme zdravě zacházet se svými pocity, přesvědčeními, postoji, životními zklamáními i dary,

PAK SNÁZE DOSÁHNEME STAVU VNITŘNÍ VYROVNANOSTI A HARMONIE.

Nemohu Vám slíbit, že již nebudou do Vašeho života přicházet žádné problémy a že harmonie znamená život bez problémů. Můžete se však Vy stát vnitřně silnější a stabilnější, budete se umět s tím, co život přináší efektivnějším a „zdravějším“ způsobem vypořádávat, budete vnitřně  vyrovnanější se svou minulostí, více si uvědomovat sami sebe, své možnosti, schopnosti a volby.

 

Daný příštup je vhodný, jak pro ty, které již trápí v jejich životě nějaký „problém“ (zdravotní komplikace, psychická nepohoda, úzkosti, deprese, psychosomatická nemoc, osobní, vztahový, partnerský, rodinný problém, náročná životní situace…), tak i pro ty, jež v rámci sebepodpory a seberozvoje chtějí více porozumět sami sobě (jak a proč ve svém životě některé věci mám a jak je chci a mohu mít) a jež si chtějí osvojit nové životní dovednosti (nové vztahové, partnerské, rodičovské kompetence, nové nástroje sebepéče a zacházení se sebou samým,..).

Každému klientovi navrhnu dle charakteru jeho zakázky v souladu s jeho potřebami a přáními  nejvhodnější Individuální ozdravný/terepeutický plán s využitím metod TS psychoterapie a Ajurvédské medicíny.

 

U každého člověka respektuji jeho jedinečnost, charakter zakázky/přání, s nimiž přichází a také individuální založení – preference.

Komplexnost využití nabízených služeb se odvíjí od konkrétního případu, Vaši potřebách a také Vaši otevřenosti k daným směrům – kombinace moudrostí západního (TS psychoterapie) a východního směru (Ajurvédská medicína).

Se vším Vám ráda poradím, nabídnu možnosti a alternativy.  V některých případech může být potřebná spolupráce i s jinými odborníky  – odborný lékař, fyzioterapeut apod.

V případě, že řešíte zdravotní problém:

Daná péče nenahrazuje péči lékařskou! Absolvování psychoterapie a Ajurvédských postupů léčby mohou probíhat paralelně s klasickou medicínskou léčbou. Nejsou zde indikovány žádné kontraindikace. Naopak v některých případech se mohou vhodně doplňovat. Zároveň však tato cesta může být vhodnou alternativou pro ty, kteří se rozhodli zkusit své obtíže řešit jinou cestou.

Naprostou samozřejmostí je mlčenlivost, diskrétnost, dodržování etických zásad práce.