Psychoterapie hrazená z EU

pro rodiny v rozpadu

Až 5 SEZENÍ BEZPLATNĚ – FINANCOVANÝCH Z FONDU EVROSKÉ UNIE můžete získat, pokud se objednáte přes Edukační centrum Repette F-M “pro rodiny v rozpadu”.

 

Místa/možná lokalita setkávání: Frýdek-Místek nebo Frenštát pod Radhoštěm. Psychoterapie zajišťuje Mgr. Tereza Lankocz Carbolová.

 

ROZPAD RODINY? ROZVOD, ROZCHOD, ŘEŠENÍ PÉČE O DĚTI? SOUD?
CO DÁL S NAŠÍMI ŽIVOTY, VZTAHY, CO DÁLE SE SEBOU?

 

Jedná se o velmi nepříjemnou a zátěžovou životní situaci pro všechny zúčastněné – pro děti a neméně často také pro rodiče.

 

– Jak se vyrovnat s koncem sám/a v sobě?

– Co změnit ve svém dalším životě, abych zvýšil/a perspektivu „zdravého vztahu“?

– Jak komunikovat se svými dětmi o situaci v rodině, o konci společného rodinného
soužití, o druhém partnerovi – otci/matce našeho dítěte?

– Jak být v souladu sám/a se sebou a zůstat rodičem, i když už nejsem
manželem/manželkou příp. partnerem/partnerkou otce/matky našeho dítěte. Stále
jsme spojeni přes naše děti. Zůstáváme rodiči, i když už nejsme
manžely/partnery.

– Jak moje minulé zkušenosti s partnerskými vztahy či zážitky z primární rodiny,
kde jsem vyrůstal/a, mohou ovlivňovat moje současné a budoucí vztahy – a jak s
tím naložit, abych změnil/a jejich dopad na můj současný život v pozitivním
směru?

– A další témata řeší lidé v této životní situaci.

 

ROZVOD/ROZPAD RODINY pro naše děti (i nás rodiče) MŮŽE, ale NEMUSÍ BÝT TRAUMA. Záleží to na způsobu provedení.

 

Psychoterapie pro bývalé partnery/rodiče ve fázi rozpadu rodiny. K čemu může být
užitečná, k čemu může sloužit?

PSYCHOTERAPIE je PROSTOR PRO VÁS:

–   pro prožití si svých pocitů v bezpečném prostředí s přijímajícím a podporujícím, nehodnotícím člověkem – terapeutem
        možnost bilance, uzavření něčeho, 

        získání nových náhledů, možnost tvorby změn v sobě a ve svém přístupu k druhým lidem (ke svým dětem/bývalému partnerovi, s nimž jsme a budeme stále spojeni přes naše děti, ať se nám to líbí nebo ne).

Proč je dobré, abych já jako rodič absolvoval/a psychoterapii?  Co z toho můžu mít já a moje okolí?

        Protože „úzdrava“ a psychická pohoda našich dětí je velmi těsně spojena s naším vlastním
„vnitřním uzdravením a ne/pohodou“.
Snižujeme tak riziko přenosu nebo zatěžování našich dětí našimi problémy, nevhodnými reakcemi.

        Vše co pro sebe uděláte vy jako rodič, aby jste se cítil/a lépe, získal/a nové náhledy,
udělal/a nové volby pro tvorbu pozitivních změn, je darem také pro Vaše dítě, děti.

        Čím více my jako dospělí budeme OK, tím více mohou být také naše děti OK a i další naše vztahy OK.

 

Pro JEDNOTLIVCE, PÁRY a i celou RODINU ve fázi ROZPADU RODINY se soudním
regionem ve Frýdku-Místku
poskytuji PSYCHOTERAPEUTICKOU PÉČI a EDUKACI v součinnosti s EDUKAČNÍM CENTREM REPETTE ve FM ZDARMA

 

Podmínka možnosti čerpání příspěvků je absolvování edukací
realizovaných EC Repette pro rodiče
ve fázi rozpadu rodiny. Po absolvování edukací je možno čerpat další služby centra: psychoterapie, mediace, koučink.

 

Napsala: Mgr. Tereza Lankocz Carbolová – psycholog, psychoterapeut

Objednávky přes EC Repette: Mobil732 507 221. Email: info@repette.cz