Psychoterapie

Od roku 2022 jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a ve své profesi se řídím Etickým kodecem ČAP.

Žádný problém není dost malý na to, aby si nezasloužil naši pozornost. Psychoterapie není projevem slabosti či vlastní nedostatečnosti, ale právě naopak!!! PSYCHOTERAPIE JE PROJEVEM ODVAHY, SCHOPNOSTI ČELIT NĚKTERÝM TĚŽKÝM VĚCEM V NAŠICH ŽIVOTECH, ZDPOVĚDNĚ SE K NIM A K SOBĚ STAVĚT A HLAVNĚ STÁT SI ZA TO PRO SEBE AKTIVNĚ NĚCO UDĚLAT.

Psychoterapie Frenštát - podpora při zvládání náročných životních situací, osobních, párových i rodinných problémů. Cesta porozumění, změny, osobního rozvoje a růstu.

NOVĚ PSYCHOTERAPIE POSKYTUJI TAKÉ VE FRÝDKU-MÍSTKU V NERESU ul. Jiráskova 457. OBJEDNÁVKY U MĚ TEL. A EMAILEM.

 

PSYCHOTERAPIE  JE SEBE/TRANSFORMAČNÍ CESTA:

– sebepoznání a seberozvoje

– možnosti získání nových perspektiv náhledu na situaci, změny vlastních postojů,

– aktivní tvorby podmínek vlastního života,

– vedoucí k větší vnitřní vyrovnanosti,

– vedoucí ke zdravějšímu vztahu sama k sobě i k druhým,

– učení se novým způsobům zvládání zátěže, náročných životních situací, stresu, konfliktů novými efektivnějšími způsoby,

– podporující očistu od zátěží minulosti, změnu jejich dopadu na současný život.

 

– CHOPTE SE VOLANTU SVÉHO ŽIVOTA A PŘEVEZMĚTE JEJ DO SVÝCH RUKOU! 

– ROZHODNĚTE SE PRO TO NĚCO ZMĚNIT!

– BUĎTĚ OCHOTNI ZAČÍT ZMĚNU SAMI U SEBE!

– MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE ZMĚNA VNITŘNÍ JE MOŽNÁ VŽDY, I KDYŽ JE OMEZENA MOŽNOST ZMĚNY VNĚJŠÍ!

PRO KOHO JE PSYCHOTERAPIE VHODNÁ?

Pro všechny:

– které v jejich životě něco trápí,

– pro všechny, kteří touží ve svém životě něco změnit k lepšímu (ať už je to cokoli – důvěrnější a láskyplnější vztah k sobě, s partnerem, dítětem nebo jinými, harmoničtější rodinné prostředí, vyšší sebedůvěra,…),

– pro všechny, jež si přejí se podpořit na své cestě osobního rozvoje a růstu,

– pro všechny, kteří se cítí „psychicky špatně“, vyčerpaně, zužují je negativní myšlenky a nepříjemné pocity, pro všechny, kteří trpí depresemi, úzkostmi, psychosomatickými potížemi,

– pro všechny, kteří jsou pro dosažení oné pozitivní změny v sobě a ve svém životě ochotni něco sami aktivně udělat,

– kteří jsou ochotni se stát za sebe, své pocity, myšlenky, reakce a za ne/naplňování svých potřeb a přání zodpovědní,

– kteří už nechtějí jen nečině přihlížet, ale chtějí začít o svém životě rozhodovat a začít ho vědomě žít.

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

 

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

S posílením sebeúcty, sebedůvěry, sebejistoty, sebepřijetí.

Se zlepšením vztahů – nejen partnerských, rodinných (s dětmi, rodiči), ale i s lidmi v širším okolí.

Naučit se zdravěji a efektivněji reagovat v zátěžových, náročných situacích, v konfliktech, ve stresu.

V přímé a otevřené komunikaci usnadňujcí mezilidské fungování.

V obnově intimity a důvěrnosti ve vztazích, osvobození se od vztahových zátěží.

Ve zlepšení atmosféry v rodině.

– Při zpracování starých ran, křivd, bolestí a zátěží z minulosti.

– Jako podpora při vyrovnávání se se ztrátou (blízké osoby, vztahu,..).

– Při úzkostech, depresi, nepříjemném vnitřním emočním a psychickém ladění.

– Při psychosomatických nemocech (nemoc těla jako odraz nemoci duše – ekzémy, bolesti hlavy, nespavost, bolesti ženských orgánů, psychogenní neplodnost, některé bolesti zad…).

– Při zvládáná náročných životních situací různého charakteru (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.).

Jako podpora při nalézaní možností a altertiv u zdánlivě neřešitelných záležitostí.

K hlubšímu propojení se se svou Životní energií, se sebou samým.

– a další.

Výše uvedené příkaldy jsou spíše obecné oblasti psychoterapeutické práce. Možnosti jsou široké a záleží vždy na konkrétních přáních a zakázce daného klienta a na jeho osobních potřebách.

JAK TO PROBÍHÁ – PRŮBĚH, DÉLKA A POČET SEZENÍ

Při psychoterapii se jedná spíše o dlouhodobější spolupráci s vícerým počtem sezení.

První setkání bývá seznamovací a je zaměřené na navázání kontaktu a vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem. Dochází ke komplexnímu rozhovou postihujícímu současnost i minulost klienta a k dohodnutí konkrétní zakázky – jsou společně stanoveny cíle, na jejichž naplnění budeme společně v dalších sezeních pracovat.

Počet sezení

Konečný počet setkání vyplývá z individuálních potřeb klienta a konkrétního případu.

Vše se odvíjí od Vašich možností, potřeb a domluvy.

 

Délka sezení

Časy jsou orientační a pohybují se v rozmezí:

První sezení bývá delší           90 – 120 min

Každé další sezení                  60 – 90 min