Psychoterapie

Psychoterapie Frenštát - podpora při zvládání náročných životních situací, osobních, párových i rodinných problémů. Cesta porozumění, změny, osobního rozvoje a růstu.

PŘIJÍMÁM OČKOVANÉ I NEOČKOVANÉ KLIENTY, stejně tak TY, kteří PRODĚLALI nebo NEPRODĚLALI onemocnění Covid-19.
Na odborně psychologickou a psychoterapeutickou péči mají (stejně jako na péči lékařskou) nárok všichni bez rozdílu!
Zvlášť v této době považuji dostupnost těchto služeb za velmi důležitou.
 

PSYCHOTERAPIE  JE SEBE/TRANSFORMAČNÍ CESTA:

– sebepoznání a seberozvoje

– možnosti získání nových perspektiv náhledu na situaci, změny vlastních postojů,

– aktivní tvorby podmínek vlastního života,

– vedoucí k větší vnitřní vyrovnanosti,

– vedoucí ke zdravějšímu vztahu sama k sobě i k druhým,

– učení se novým způsobům zvládání zátěže, náročných životních situací, stresu, konfliktů novými efektivnějšími způsoby,

– podporující očistu od zátěží minulosti, změnu jejich dopadu na současný život.

 

– CHOPTE SE VOLANTU SVÉHO ŽIVOTA A PŘEVEZMĚTE JEJ DO SVÝCH RUKOU! 

– ROZHODNĚTE SE PRO TO NĚCO ZMĚNIT!

– BUĎTĚ OCHOTNI ZAČÍT ZMĚNU SAMI U SEBE!

– MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE ZMĚNA VNITŘNÍ JE MOŽNÁ VŽDY, I KDYŽ JE OMEZENA MOŽNOST ZMĚNY VNĚJŠÍ!

PRO KOHO JE PSYCHOTERAPIE VHODNÁ?

Pro všechny:

– které v jejich životě něco trápí,

– pro všechny, kteří touží ve svém životě něco změnit k lepšímu (ať už je to cokoli – důvěrnější a láskyplnější vztah k sobě, s partnerem, dítětem nebo jinými, harmoničtější rodinné prostředí, vyšší sebedůvěra,…),

– pro všechny, jež si přejí se podpořit na své cestě osobního rozvoje a růstu,

– pro všechny, kteří se cítí „psychicky špatně“, vyčerpaně, zužují je negativní myšlenky a nepříjemné pocity, pro všechny, kteří trpí depresemi, úzkostmi, psychosomatickými potížemi,

– pro všechny, kteří jsou pro dosažení oné pozitivní změny v sobě a ve svém životě ochotni něco sami aktivně udělat,

– kteří jsou ochotni se stát za sebe, své pocity, myšlenky, reakce a za ne/naplňování svých potřeb a přání zodpovědní,

– kteří už nechtějí jen nečině přihlížet, ale chtějí začít o svém životě rozhodovat a začít ho vědomě žít.

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

 

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

S posílením sebeúcty, sebedůvěry, sebejistoty, sebepřijetí.

Se zlepšením vztahů – nejen partnerských, rodinných (s dětmi, rodiči), ale i s lidmi v širším okolí.

Naučit se zdravěji a efektivněji reagovat v zátěžových, náročných situacích, v konfliktech, ve stresu.

V přímé a otevřené komunikaci usnadňujcí mezilidské fungování.

V obnově intimity a důvěrnosti ve vztazích, osvobození se od vztahových zátěží.

Ve zlepšení atmosféry v rodině.

– Při zpracování starých ran, křivd, bolestí a zátěží z minulosti.

– Jako podpora při vyrovnávání se se ztrátou (blízké osoby, vztahu,..).

– Při úzkostech, depresi, nepříjemném vnitřním emočním a psychickém ladění.

– Při psychosomatických nemocech (nemoc těla jako odraz nemoci duše – ekzémy, bolesti hlavy, nespavost, bolesti ženských orgánů, psychogenní neplodnost, některé bolesti zad…).

– Při zvládáná náročných životních situací různého charakteru (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.).

Jako podpora při nalézaní možností a altertiv u zdánlivě neřešitelných záležitostí.

K hlubšímu propojení se se svou Životní energií, se sebou samým.

– a další.

Výše uvedené příkaldy jsou spíše obecné oblasti psychoterapeutické práce. Možnosti jsou široké a záleží vždy na konkrétních přáních a zakázce daného klienta a na jeho osobních potřebách.

JAK TO PROBÍHÁ – PRŮBĚH, DÉLKA A POČET SEZENÍ

Při psychoterapii se jedná spíše o dlouhodobější spolupráci s vícerým počtem sezení.

První setkání bývá seznamovací a je zaměřené na navázání kontaktu a vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem. Dochází ke komplexnímu rozhovou postihujícímu současnost i minulost klienta a k dohodnutí konkrétní zakázky – jsou společně stanoveny cíle, na jejichž naplnění budeme společně v dalších sezeních pracovat.

Počet sezení

Konečný počet setkání vyplývá z individuálních potřeb klienta a konkrétního případu.

Vše se odvíjí od Vašich možností, potřeb a domluvy.

 

Délka sezení

Časy jsou orientační a pohybují se v rozmezí:

První sezení bývá delší           90 – 120 min

Každé další sezení                  60 – 90 min