MASÁŽE

v Odpočinek   

v Uvolnění

v Péče

Nabídka masáží

v  Relaxační nebo klasická masáž

Masáž může mít celou řadu prospěšných fyzických i psychických účinků a může vám v každodenním životě pomoci k lepší vyrovnanosti. Masáž je jednou z nejlepších metod kompletního ošetření ke zmírnění či úplnému odstranění následků každodenní námahy a přílišného vypětí.

Je to velmi konstruktivní metoda k uvolnění napětí, zmírnění bolesti a zlepšení celkového pocitu dobré fyzické pohody. Techniky masáže používají především dlaní a prstů  a umožňují tak masérovi zpracovat svaly a měkké tkáně těla a zbavit je ztuhlosti a napětí. Klient pociťuje stav hlubokého fyzického i mentálního uvolnění, protože s uvolněním těla se uvolňuje i mysl.

HLAVNÍ ÚČINKY MASÁŽE:

ü hlubší uvolnění

ü lepší zdravotní stav kůže

ü zlepšené dýchání

ü lepší trávení

ü lepší odvádění toxických látek

ü lepší krevní oběh

 

DÉLKA MASÁŽE –  ALTERNATIVY NABÍDKY:

ü Celková (60 nebo 90 min) – nohy, záda, šíje, ruce, dekolt, hlava

ü Částečná (30 min) – záda, šíje, ruce, hlava

ü Relaxační masáž s péčí o obličej (60 min) – záda, ramena, šíje, hlava a masáž obličeje

v  Masáž hlavy Access Bars

Masáž hlavy a uvolňování reflexních bodů na hlavě lehkým dotekem. Uvolňující a relaxační masáž.

ÚČINKY MASÁŽE:

ü Uvolnění stresu a napětí

ü Příznivý vliv na nervový systém, relaxace mysli

ü Pomoc při obtížích jako jsou bolesti hlavy, migrény

DÉLKA MASÁŽE

60 až 90 min

v Těhotenská masáž

Těhotenské masáže pro všechny těhulky, které chtějí v tomto radostném, avšak současně náročném období si odpočinout, věnovat se sobě, více se zrelaxovat, dopřát svému tělu i mysli uvolnění.

DÉLKA MASÁŽE

60 min

v  Ajurvédská masáž Dátá Snéhan

Při této masáži jsou užívány přírodní oleje importované z Jižního Pacifiku značky Pure Fiji. Tyto oleje jsou složeny ze čtyř druhů olejů (kokos, makadamia, dilo a sekeci) pro krásnou a zdravou pokožku a díky své krásné vůni se řadí mezi luxusní přírodní aromaterapeutickou kosmetiku. Více na: https://purefiji.cz/

ÚČINKY MASÁŽE

Jedná se  o harmonizující masáž zklidňující tělo, mysl i duši. Při masáží se masírují marmové (reflexní) body na těle, kdy tlakové působení na tyto body pozitivně působí na různé orgány v našem těle a masáž přispívá k celkové regeneraci.

ü Detoxikace organismu – uvolnění a následné vyplavení toxických a únavových látek.

ü  Posilování pružnosti těla a svalů.

ü Výživa a obnova masírovaných oblastí díky užití výživných olejů a působení na marmové reflexní body na těle.

ü Relaxace a odpočinek – uvolnění ve svalech, v hlavě a těle usazeného napětí.

ü Pozitivní vliv na centrální nervový systém, uvolnění těla i mysli.

ü Přispívá k odstranění bolesti.

ü Pozitivní vliv na hormonální rovnováhu v těle. Pravidelná masáž přispívá k udržování vitálního vzhledu (anti-ageing efekt) i ke zmírnění „ženských obtíží“ jako je bolestivá menstruace, nepříjemnosti spojené s menopauzou.

ü Aromaterapie –  Během masáže jsou užívány přírodní oleje, jež dodávají výživu a hydrataci kůži, teplé blahodárně působí na svaly, krásně voní a skrz stimulaci smyslových receptorů mají samy o sobě terapeutický efekt.

DÉLKA MASÁŽE – ALTERNATIVY NABÍDKY:

ü Celková celotělová masáž (140 min) – nohy zezadu, záda, šíje, nohy zepředu, břicho, hrudník, ruce, obličej a hlava

ü Zkrácená masáž (80 min) – masáž nohou zezadu, záda, šíje, hrudník, obličej a hlava

poukaz

PSYCHOTERAPIE

Mgr. Tereza Lankocz Carbolová (psycholog, psychoterapeut)

 

Od roku 2022 jsem členkou České asociace pro psychoterapii a ve své profesi se řídím Etickým kodexem ČAP.

 

Nemůžeme změnit minulost, můžeme změnit její dopad na nás“.

„Změna je možná vždy. Vnitřní změna je možná i tehdy, když je omezena možnost změny vnější“.

Virginia Satirová

 

 

PSYCHOTERAPIE  JE SEBE/TRANSFORMAČNÍ CESTA:

ü sebepoznání a seberozvoje

ü možnosti získání nových perspektiv náhledu na situaci, změny vlastních postojů,

ü aktivní tvorby podmínek vlastního života,

ü vedoucí k větší vnitřní vyrovnanosti,

ü vedoucí ke zdravějšímu vztahu sama k sobě i k druhým,

ü učení se novým způsobům zvládání zátěže, náročných životních situací, stresu, konfliktů novými efektivnějšími způsoby,

ü podporující očistu od zátěží minulosti, změnu jejich dopadu na současný život.

PRO KOHO JE PSYCHOTERAPIE VHODNÁ?

Pro všechny:

ü které v jejich životě něco trápí,

ü pro všechny, kteří touží ve svém životě něco změnit k lepšímu (ať už je to cokoli – důvěrnější a láskyplnější vztah k sobě, s partnerem, dítětem nebo jinými, harmoničtější rodinné prostředí, vyšší sebedůvěra,…),

ü pro všechny, jež si přejí se podpořit na své cestě osobního rozvoje a růstu,

ü pro všechny, kteří se cítí „psychicky špatně“, vyčerpaně, zužují je negativní myšlenky a nepříjemné pocity, pro všechny, kteří trpí depresemi, úzkostmi, jinými psychickými či psychosomatickými potížemi,

ü pro všechny, kteří jsou pro dosažení oné pozitivní změny v sobě a ve svém životě ochotni něco sami aktivně udělat.

Psychoterapie je vhodná pro jednotlivce, páry i celou rodinu.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

ü S posílením sebeúcty, sebedůvěry, sebejistoty, sebepřijetí.

ü Se zlepšením vztahů –partnerských, rodinných (s dětmi, rodiči), ale i s lidmi v širším okolí.

ü Naučit se zdravěji a efektivněji reagovat v zátěžových, náročných situacích, v konfliktech, ve stresu.

ü V přímé a otevřené komunikaci usnadňující mezilidské fungování.

ü V obnově intimity a důvěrnosti ve vztazíchosvobození se od vztahových zátěží.

ü Ve zlepšení atmosféry v rodině.

ü Při zpracování starých ran, křivd, bolestí a zátěží z minulosti.

ü Jako podpora při vyrovnávání se se ztrátou (blízké osoby, vztahu,..).

ü Při úzkostech, depresi, nepříjemném vnitřním emočním a psychickém ladění.

ü Při zvládání náročných životních situací různého charakteru (např. rozvod, ztráta zaměstnání apod.).

ü Jako podpora při nalézaní možností a alternativ u zdánlivě neřešitelných záležitostí.

ü  K hlubšímu propojení se se svou Životní energií, se sebou samým.

– a další.

JAK TO PROBÍHÁ ?

Při psychoterapii se jedná spíše o dlouhodobější spolupráci s vícerým počtem sezení. Poznámka: Je možno se domluvit na jednorázové konzultaci, která má pak spíše formu poradenského charakteru.

První setkání bývá seznamovací a je zaměřené na navázání kontaktu a vytvoření důvěrného vztahu mezi klientem a terapeutem. Dochází ke komplexnímu rozhovoru postihujícímu současnost i minulost klienta a k dohodnutí konkrétní zakázky – jsou společně stanoveny cíle, na jejichž naplnění budeme společně v dalších sezeních pracovat.

POČET SEZENÍ

Konečný počet setkání vyplývá z individuálních potřeb klienta a konkrétního případu (více viz Podmínky terapeutické spolupráce).

DÉLKA SEZENÍ

Časy jsou orientační a pohybují se v rozmezí:

ü První sezení                                90 min

ü Každé další sezení                  60 – 90 min

 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A METODY, KTERÉ VYUŽÍVÁM VE SVÉ PRÁCI

 

Ve své psychoterapeutické práci používám postupy Transformační systemické terapie podle Virginie Satirové (což je pozitivně orientovaný psychoterapeutický směr užívající různé prožitkové metody jako je rozhovor, práce s tělem, relaxace, kresebné vizuální techniky a podporuje změnu intrapsychickou (uvnitř náš) a i interakční (od nás směrem ven k dalším lidem) a EMDR, což je psychoterapeutická metoda zaměřená na zpracování těžkých a traumatických zážitků, vzpomínek, jež jsou uloženy v neuronových sítích našeho mozku a mají stále významný vliv a dopad na náš život v současnosti, podílejí se na naší psychické nepohodě, současných obtěžujících symptomech. Ke zpracování vzpomínek se využívá mimo jiné zejména desenzibilizace pomocí očních bilaterálních pohybů, které imitují zpracování obsahů mozku během REM fáze při spánku, kdy také dochází spontánně k očním pohybům a současně ke zpracovávání obsahů v našem mozku. Metoda je podložena řadou výzkumů v oblasti neuropsychologie. 

 

Dané metody, s nimiž pracuji, jsou vědecky ověřené a uznávané Českou asociací pro psychoterapii a Českým institutem pro psychotraumatologii.

 

Více:

https://www.emdr.cz/metoda-emdr

https://www.satirova.cz/dokumenty/